Feedback


´Het is gewoon niet eerlijk!!´ Twee boze ogen kijken me aan, terwijl deze woorden de ruimte vullen. Ze komen van een student die zojuist een presentatie heeft gegeven voor de klas. De feedback van een aantal groepsgenoten viel niet in goede aarde. Zijn reactie was zelfs zo fel dat het me nuttig leek enige nazorg te bieden. ´Kun je me uitleggen wat je precies niet eerlijk vindt?,´ probeer ik. Met nog wat ingehouden woede volgt het antwoord: ´Ze hebben niet eens opgelet! Je hebt geen recht om te schieten als je de hele tijd op je telefoon hebt gekeken.´ De ogen vlammen nog steeds. ´En bovendien, de presentatie die ze zelf hebben gegeven was niet eens goed. Ze vergaten onderdelen en dat was toen ook geen probleem. Dan zou ik nu zeker commentaar krijgen op mijn structuur.´

Tja. Nu ik. Eerst maar een samenvatting: ´Dus als ik je goed begrijp, ben je vooral boos omdat je vindt dat mensen die niet opletten en die zelf ook geen goede presentatie hebben gegeven, minder recht hebben om feedback te geven.´ Hij bevestigt het met klem. De emotie lijkt wat te zakken, dus ik vervolg: ´En daarnaast vind je het oneerlijk dat een eerdere presentatie in jouw ogen anders wordt beoordeeld dan een presentatie die later wordt gegeven.´ Wederom zie ik dat hij zich gehoord voelt en dat de emotie verder zakt. De ogen staan wat milder. We praten nog even door, onderzoeken zijn rol en sluiten positief af. Gelukkig.

Wat rest is mijn docentencheck. Klopt het dat iemand die niet oplet en zelf ook geen uitblinker is in een onderwerp geen feedback mag geven? Eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. Mensen die niet opletten, mogen misschien wat voorzichtiger zijn. In dit geval zeker. Punt voor de student. En iemand die het eerder niet zo goed deed? Die kan daar natuurlijk van geleerd hebben en zo juist hele waardevolle tips geven. Dus hoe onrechtvaardig het ook voelt, ik kan het hier niet volledig mee eens zijn. Dan de tweede vraag: moet een presentatie die alle studenten voor een bepaald vak doen altijd op dezelfde manier beoordeeld worden? Ja, zou ik zeggen. De laatste groep heeft alleen al veel voorbeelden gezien en tips ter verbetering gehoord. Dus hoe doe je dan recht? Wat is dan eerlijk? In mijn geval zijn de beoordelingscriteria altijd gelijk. Maar misschien word ik inderdaad wat strenger? Ik zal het meenemen. Altijd waardevol, feedback.